V meste Vráble prebehla ekonomicky výhodná realizácia “zeleného” investičného projektu.
Návratnosť financovania výmeny aktívnych svetelných prvkov je zaručená z úspor prevádzkovania modernizovaného systému verejného osvetlenia výmenou 680 kusov starých svietidiel a doplnenia na 616 ks nových svietidiel značky svetovej kvality PHILIPS typu UniStreet gen2, 64 ks parkového osvetlenia Philips TownTune, respektíve 11 ks reflektorov Philips CoreLine Tempo medium.
Ročná úspora po splatení projektu bude 31 670,-€ (77%), ročná úspora CO2 bude 95 ton. Zmluva podpísaná 14.04.2022. Svietidlá boli dodané 30.05.2022. Montáž svietidiel sme zahájili 06.06.2022, na Dyčke respektíve v Hornom Ohaji a ukončili 26.06.2022.
Slávnostné odovzdanie modernizovaného systému VO do prevádzky sa uskutočnilo 30.06.2022,

V obci Slovenské Ďarmoty prebehla ekonomicky výhodná realizácia “zeleného” investičného projektu.

Návratnosť financovania výmeny aktívnych svetelných prvkov je zaručená z úspor prevádzkovania modernizovaného systému verejného osvetlenia výmenou 162 kusov starých svietidiel a doplnenia na 190 ks nových svietidiel značky svetovej kvality PHILIPS typu UniStreet gen2, 7 ks parkového osvetlenia Philips TownTune, respektíve 1 ks reflektora na osvetlenie kostola na Philips CoreLine Tempo medium.

V rámci projektu sme navyše zriadili aj 6 nových svetelných bodov na nových oceľových stĺpoch. Ročná úspora po splatení projektu bude 6 469,-€ (66%), ročná úspora CO2 bude 17 ton. Zmluva podpísaná 23.12.2021. Svietidlá boli dodané 10.03.2022. Montáž svietidiel sme zahájili 22.03.2022, ukončili 23.05.2022. Slávnostné odovzdanie modernizovaného systému VO sa uskutočnilo 01.06.2022 v kultúrnom dome.

V obecnej časti Zemné – Gúg tiež prebehla ekonomicky výhodná realizácia “zeleného” investičného projektu. Návratnosť financovania výmeny aktívnych svetelných prvkov je zaručená z úspor prevádzkovania modernizovaného systému verejného osvetlenia výmenou 12 kusov starých svietidiel a doplnenia na 20 ks nových svietidiel značky svetovej kvality PHILIPS typu UniStreet gen2. Dodatok zmluvy na základe uznesenia obecného zastupiteľstva o rozšírení bola podpísaná 02.02.2022. Svietidlá boli dodané 13.04.2022. Montáž svietidiel sme zahájili 10.05.2022, ukončili 12.05.2022.

V obci Podrečany prebehla ekonomicky výhodná realizácia “zeleného” investičného projektu. Návratnosť financovania výmeny aktívnych svetelných prvkov je zaručená z úspor prevádzkovania modernizovaného systému verejného osvetlenia výmenou 106 kusov starých svietidiel a doplnenia na 117 ks nových svietidiel značky svetovej kvality PHILIPS typu UniStreet gen2 a 3 ks reflektorov na osvetlenie kostola respektíve ihriska typu Philips CoreLine Tempo medium. Ročná úspora po splatení projektu bude 3 485,-€ (56%), ročná úspora CO2 bude 6 ton. Zmluva podpísaná 24.01.2021. Svietidlá boli dodané 07.04.2022. Montáž svietidiel sme zahájili 25.04.2022, ukončili 09.05.2022. Slávnostné odovzdanie zmodernizovaného systému VO do prevádzky sa uskutočnilo10.05.2022.

V obci Jesenské prebehla ekonomicky výhodná realizácia “zeleného” investičného projektu.
Návratnosť financovania výmeny aktívnych svetelných prvkov je zaručená z úspor prevádzkovania modernizovaného systému verejného osvetlenia výmenou 23 kusov starých svietidiel a doplnenia na 48 ks nových pouličných svietidiel značky svetovej kvality PHILIPS typu UniStreet gen2. V rámci projektu sa osadia aj 4 ks nových oceľových stĺpov.

V obci Budiná prebehla ekonomicky výhodná realizácia “zeleného” investičného projektu. Návratnosť financovania výmeny aktívnych svetelných prvkov je zaručená z úspor prevádzkovania modernizovaného systému verejného osvetlenia výmenou 29 kusov starých svietidiel na 43 ks nových svietidiel značky svetovej kvality PHILIPS typu UniStreet gen2. Ročná úspora po splatení projektu bude 1574,-€ (71%), ročná úspora CO2 bude 4 tony. Zmluva podpísaná 17.01.2022. Svietidlá boli dodané 08.04.2022. Montáž svietidiel sme zahájili 11.04.2022, ukončili 12.04.2022. Slávnostné odovzdanie do prevádzky sa uskutočnilo 22.04.2022.

V obci Suché Brezovo prebehla ekonomicky výhodná realizácia “zeleného” investičného projektu. Návratnosť financovania výmeny aktívnych svetelných prvkov je zaručená z úspor prevádzkovania modernizovaného systému verejného osvetlenia výmenou 30 kusov starých svietidiel na 32 ks nových svietidiel značky svetovej kvality PHILIPS typu UniStreet gen2. Ročná úspora po splatení projektu bude 313,-€ (48%), ročná úspora CO2 bude 1 tona. Zmluva podpísaná 23.12.2021. Svietidlá boli dodané 10.03.2022. Montáž svietidiel sme zahájili 21.03.2022, ukončili 22.03,2022. Slávnostné odovzdanie zmodernizovaného systému verejného osvetlenia do prevádzky sa uskutočnilo 31.03.2022.

V obci Bohúňovo a v Tibe prebehla ekonomicky výhodná realizácia “zeleného” investičného projektu. Návratnosť financovania výmeny aktívnych svetelných prvkov je zaručená z úspor prevádzkovania modernizovaného systému verejného osvetlenia výmenou 38 kusov starých svietidiel a doplnenia na 48 ks nových svietidiel značky svetovej kvality PHILIPS typu UniStreet gen2. Ročná úspora po splatení projektu bude 974,-€ (61%), ročná úspora CO2 bude 1 tona, na základe čoho obec môže rátať na konci projektu aj s jednorázovým nenávratným finančným prískevkom z EBRD. Zmluva podpísaná 28.06.2021. Svietidlá boli dodané kvôli čipovej kríze až 05.12.2021. Montáž svietidiel sme zahájili kvôli ochoreniam montážnikov na Covid19 a mrazom až 11.02.2022, dokončili 22.02.2022, poobede okolo druhej. 🙂 Ďakujeme pani starostke a obci za trpezlivosť. Slávnostné odovzdanie zmodernizovaného systému VO do prevádzky sa uskutočnilo 03.03.2022. Ďakujeme za jubilejnú tortu. Bohúňovo bolo naša deveťdesiata obec na Slovensku, kde sa nám podarilo realizovať taktiež pekný, úspešný projekt.

V obci Teplý Vrch prebehla ekonomicky výhodná realizácia “zeleného” investičného projektu. Návratnosť financovania výmeny aktívnych svetelných prvkov je zaručená z úspor prevádzkovania modernizovaného systému verejného osvetlenia výmenou 38 kusov starých svietidiel a doplnenia na 56 ks nových pouličných svietidiel značky svetovej kvality PHILIPS typu UniStreet gen2. V rámci projektu sa osadí aj 7 nových parkových svietidiel pri vodnej nádrži, inštalujú sa 2 reflektory na osvetlenie kostola, respektíve obecného úradu a osadí sa 5 nových oceľových stĺpov. Zmluva podpísaná 30.06.2021. Svietidlá boli dodané kvôli čipovej kríze až 05.12.2021. Osadenie stĺpov sme stihli ešte pred mrazmi, montáž svietidiel sme zahájili kvôli ochoreniam montážnikov na Covid19 a mrazom až 25.01.2022, ukončili sme 10.02.2022. Ďakujeme pani starostke a obci za trpezlivosť. Slávnostné odovzdanie zmodernizovaného systému VO do prevádzky sa uskutočnilo 24.02.2022.

V obci Zemné prebehla ekonomicky výhodná realizácia “zeleného” investičného projektu. Návratnosť financovania výmeny aktívnych svetelných prvkov je zaručená z úspor prevádzkovania modernizovaného systému verejného osvetlenia výmenou 246 kusov starých svietidiel a doplnenia na 375 ks nových svietidiel značky svetovej kvality PHILIPS typu UniStreet gen2 a 1 ks reflektora typu CoreLine Tempo medium na osvetlenie kostola. Ročná úspora po splatení projektu bude 12 117,-€ (73%), ročná úspora CO2 bude 37 ton, na základe čoho obec môže rátať na konci projektu aj s jednorázovým nenávratným finančným prískevkom z EBRD. Zmluva podpísaná 29.06.2021. Svietidlá boli dodané 01.12.2021. Montáž svietidiel sme zahájili 08.12.2021, ukončili 27.01.2022. Slávnostné odovzdanie zmodernizovaného systému do prevádzky sa uskutočnilo 28.01.2022.