0 db
Korszerűsített lámpaszám
0 kWh
Energia megtakarítás
0 tCO2e
CO2 megtakarítás

V čase zdražovania energií spoločnosť GREP Slovakia prináša pre samosprávy miest a obcí účinné riešenie efektívneho prevádzkovania systémov verejného osvetlenia namiesto nočného vypínania.

Ako? – ekonomicky nevýhodné telesá nahradíme novými, kvalitnými, úspornými, renomovanými, certifi kovanými LED svietidlami EPC (Energy Performance Contracting) modelom fi nancovania.

Výsledkom je ekonomicky výhodný, ekologický, krásne vynovený systém verejného osvetlenia vrátane všetkých potrebných výložníkov, spojovacích káblov a pripájacích svoriek. V cene je aj doprava materiálu, demontáž a likvidácia starých svietidiel, montáž novej technológie, poistenie, záruka na svietidlá vrátane ich prevádzky a údržby po dobu splácania projektu – obvykle 12 rokov.

Počas tejto doby platí samospráva len z bežných výdavkov za poskytnuté služby vypočítanú splátku, ktorá sa zabezpečí z usporených fi nančných prostriedkov za spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie. Výhodou pre samosprávu je, že na začiatku neplatí nič, nie je potrebná fi nančná spoluúčasť, teda nemá žiadne kapitálové výdavky, na projekt nemusí čerpať prostriedky z grantov, ani sa zaťažovať bankovými úvermi a nekazia sa mu ani úverové ukazovatele.
Finančné zdroje na projekt zabezpečíme my, projekt realizujeme „na kľúč“.

Podľa želania v rámci projektu vieme meniť aj kabeláž, stĺpy, rozvádzače, ak treba riešime aj iluminácie kostolov, pamätihodností a parkové osvetlenie.

V rámci našich projektov sa skvalitní aj dopravno-bezpečnostný režim a použitá technológia odľahčí aj životné prostredie od oxidu uhličitého (CO2). «Ročná úspora CO2 býva viac ton ročne.

Máme za to, že v týchto ťažkých časoch pandémie, zdražovania zdrojov a vojny v našom regióne, popri vykonávaní nutných zdravotníckych a bezpečnostných opatrení, realizácia takých projektov, ktoré prinášajú nemalé fi nančné zisky, majú z pohľadu hospodárenia samospráv práve v krízovej situácii vážne opodstatnenie. Naše projekty sú také. Máme ich na Slovensku už 90.

Pomôžeme vďačne aj Vám!
Oslovte nás s dôverou na našich kontaktoch: https://www.facebook.com/grepslovakia

Roland Páleník, konateľ
Grep Slovakia, spol. s r.o.

Naši partneri

GREP Slovakia, spol. s.r.o Naše certifikát
PQM ISO 9001
PQM ISO 10006
PQM ISO 14001
PQM ISO 45001

Pošlite nám odkaz

Kapcsolati űrlap SK
Správca a prevádzkovateľ webovej lokality:
JK Rendszerek

GREP Slovakia, spol.s.r.o

Kancelária
94 501 Komárno, Komenského 22.
Kontakty
Email: info@grep.lighting
Na stiahnutie