0 db
Korszerűsített lámpaszám
0 kWh
Energia megtakarítás
0 tCO2e
CO2 megtakarítás

Modernizácia sytému VO mesta Érd - közvilágítás korszerűsítése

Realizácia jedinečného projektu modernizácie systému verejného osvetlenia v meste Érd (partnerské mesto mesta Levice).

Tlačová správa.
Budapešť, 7.9.2016 : Jedným z prvých LED – miest Európy sa stalo mesto Érd po tom, čo vrámci ukončeného projektu obnovy systému verejného osvetlenia uskutočnilo kompletnú výmenu 8767 svietidiel verejného osvetlenia, oznámila GREP Zrt., ktorá celý projekt realizovala. Spôsob financovania tejto rekonštrukcie verejného osvetlenia je zabezpečený zo samotných úspor, ktoré samospráva po modernizácii získa, takže jej nevznikajú ďalšie náklady na financovanie.
V marci 2016 započatý projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v meste Érd bol v týchto dňoch úspešne odovzdaný do prevádzky: za menej ako 6 mesiacov sa podarilo uskutočniť výmenu 8767 starých svietidiel verejného osvetlenia za svietidlá s technológiou LED.
„Aj na európske pomery unikátnou je modernizácia verejného osvetleniav meste Érd, kde sme realizovali výmenu takmer 9000 svietidiel za menej ako 6 mesiacov, “ hodnotí projekt József Makra, generálny riaditeľ firmy Green Public Lighting Zrt, zhotoviteľ zákazky.
Výmenou starých svietidiel za nové s technológiou LED klesne spotreba energie verejného osvetlenia mesta o 60 %, z 1,5 milióna kWh na iba 635 tisíc kWh. Týmto spôsobom sa nielen zabráni úniku ročne približne 444 ton emisií oxidu uhličitého, ale dosiahne sa taká finančná úspora, ktorá v plnej miere pokryje náklady na modernizáciu. V zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom Érd a zhotoviteľom GREP zrt. samospráva uvedenú investíciu nefinancuje z vlastných zdrojov, respektíve zo štátnych dotácií, ale z úspor, ktoré modernizovaním systému verejného osvetlenia získa. Už v budúcom roku ušetrí samospráva niekoľko miliónov forintov a po vypršaní zmluvy budú reálne úspory samosprávy vo výške nie menej ako 70 %.

„Vďaka teraz ukončenému projektu budú obyvatelia mesta Érd žiť v meste, ktoré je kvalitnejšie, krajšie a k životnému prostrediu šetrnejšie osvetlené. Nečudo, že máme dosiaľ od občanov iba pozitívne ohlasy. Navyše finančné zastrešenie projektu sa uskutočňuje takým spôsobom, ktorý nezaťaží mestskú pokladnicu a vykryje sa zo vznikajúcich úspor za energie po modernizácii verejného osvetlenia, “ vyjadril svoju spokojnosť András T.Mészáros, primátor mesta Érd .

Ani po skončení projektu modernizácie verejného osvetlenia zrejme spolupráca samosprávy mesta Érd a zhotoviteľa GREP Zrt. nekončí, uvažuje sa o rozšírení osvetlenia mesta ročne o ďalších 80 lámp. Na základe dopytu občanov je zrejmé, že by uvítali rozšírenie verejného osvetlenia aj na ďalších miestach. Okrem toho sa spoločnosť GREP zrt. zaviazala v období nasledujúcich 15 rokov zabezpečovať prevádzkovanie a údržbu systému verejného osvetlenia, ako aj obstaranie dodávky elektrickej energie.

* * * * *
O firme GREP Zrt.:

Green Public Lighting Zrt., založený v roku 2010 napomáha k snaženiam racionalizácie nákladov na energie prevádzkujúcim samosprávam modernizáciou systémov verejného osvetlenia. Spoločnosť ponúka svojim klientom, nové, moderné, ekologické a ekonomicky rentabilné technológie pre daný segment vrátane realizácie projekčných úloh od prípravy cez riadenie a koordináciu až po vlastnú montáž. Manažment GREP Zrt. má vyše desaťročné skúsenosti v oblasti realizácie racionalizačných projektov pre samosprávy. Spoločnosť je aktívna a úspešne podniká aj na Slovensku.
2016. szeptember 7

Horný Pial – Moderizácia a rekonštrukcia systému VO galéria
V obci Horný Pial prebehla ekonomicky výhodná realizácia „zeleného“ investičného projektu. Návratnosť financovania výmeny aktívnych svetelných prvkov je zaručená výlučne z úspor prevádzkovania modernizovaného systému verejného osvetlenia, výmenou 37 kusov osvetľovacích telies VO na moderné LED prvky značky Tungsram Schréder, typu NANO1, NANO2, resp. 3 ks parkového osvetlenia, typu PILZEO. Celková úspora elektrickej energie po modernizácii: 71%.
Úspory na emisiách CO2 – 8 t / rok.

Zmluva podpísaná 22.04.2016.
Svietidlá prinesené od výrobcu do obce 03.05.2016.
Montáž zahájená 27.05.2016, ukončená 10.06.2016.
Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela do užívania podpísaná, záručný list od výrobcu odovzdaný 14.06.2016.

Naši partneri

GREP Slovakia, spol. s.r.o Naše certifikát
PQM ISO 9001
PQM ISO 10006
PQM ISO 14001
PQM ISO 45001

Pošlite nám odkaz

Kapcsolati űrlap SK
Správca a prevádzkovateľ webovej lokality:
JK Rendszerek

GREP Slovakia, spol.s.r.o

Kancelária
94 501 Komárno, Komenského 22.
Kontakty
Email: info@grep.lighting
Na stiahnutie