0 db
Korszerűsített lámpaszám
0 kWh
Energia megtakarítás
0 tCO2e
CO2 megtakarítás

Horná Seč Modernizácia a rekonštrukcia systému VO.

Zmluva podpísaná 24.09.2015, montáž zahájená 23.11.2015, montáž ukončená 04.12.2015., slávnostné odovzdanie modernizovaného systému VO do prevádzky uskutočnené 07.12.2015. Celkové úspory elektrickej energie po modernizácii: 67% !

Videozáber z montáže: video

Príhovor pani starostky Moravskej na slávnostnom odovzdaní:

Prajem Vám príjemný podvečer Vážení prítomní, dovoľte mi aby som Vás srdečne privítala na dnešnom slávnostnom posedení pri príležitosti odovzdávania modernizovaného systému verejného osvetlenia v našej obci Horná Seč.
Srdečne vítam medzi nami p. Ing. Eugena Wirtha, konateľa – koncesinonára spoločnosti GREP Slovakia spol, s r.o., ktorý zastrešoval projekt VO, p. Juraj Zrubec, konateľ spoločnosti PROPOS Elektrik spol. s r.o., zástupca realizátora montážnych prác a náš budúci prevádzkovateľ a udržiavateľ technického stavu VO sa ospravedlnil, je v zahraničí, ale všetkých srdečne pozdravuje.
V neposlednom rade vítam medzi nami starostov z okolitých obcí, ktorí prijali naše pozvanie a to p. Vojtecha Ožvalda z Tekovského Hrádka a p. Ľudovíta Chúdika z obce Horný Pial. Samozrejme vítam našich členov poslaneckého zboru v Hornej Seči: Ing. Tótha, Ing. Pokoraczkého, MUDr. Machajdíka, Ing. Végha a p. Guťana.
Je nám veľkým potešením, že tak v krátkom čase sa zrealizoval projekt modernizácie verejného osvetlenia. Pevne verím, že poslúži našim ľuďom ku skvalitneniu ich života, v rámci ich bezpečnosti a ochrany majetku. Myslím si, že sme spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva rozhodli správne a naše rozhodnutie bude vnímané zo strany občanov kladne. Nehovoriac o tom, že modernizáciou VO ušetríme až 67 % na energiách ročne, čo si myslím že nie je zanedbateľná položka.
Realizačné aktivity tohto projektu, boli uskutočnené v priebehu dvoch týždňov, veľkú úlohu zohralo aj počasie, nakoľko v daždivých dňoch nebolo možné pokračovať v prácach, nakoľko sa šmýkalo a v rámci bezpečnosti bolo riskantné hazardovať so zdravím pracovníkov, ktorí vykonávali montáž a demontáž VO, s rizikom výskytu pracovného úrazu. Počas prác sa vynorili menšie problémy, ktoré sme riešili ihneď, na základe spoločnej komunikácie. Boli úseky v obci, ktoré sa nedali klasickou technikou – plošinou realizovať, musela sa objednať špeciálna, nadmerná s dosahom až 16m, alebo nám plošina zapadla, vyťahovali sme ju našou obecnou technikou.
Ale i napriek tomu môžem s radosťou skonštatovať, že projekt sa uskutočnil rýchle a k našej spokojnosti, za čo vyjadrujem veľké poďakovanie, montérom, odborným pracovníkom za ich zručnosť a šikovnosť, ktorú odviedli pri výmene jednotlivých starých lámp na moderné LED svietidlá.
Na záver mi dovoľte vážení prítomní poďakovať sa hlavným aktérom realizácie projektu modernizovaného systému VO a to p. Ing. Wirthovi, a p. Zrubcovi, za ich konštruktivné, rýchle a kvalitne vykonané práce, či už po úseku administratívneho alebo technického zabezpečenia realizácie projektu.
Prosím cíťte sa u nás príjemne a ďakujem že ste prijali naše pozvanie.
V Hornej Seči dňa 7. decembra 2015
Edita Moravská
starostka obce Horná Seč

Naši partneri

GREP Slovakia, spol. s.r.o Naše certifikát
PQM ISO 9001
PQM ISO 10006
PQM ISO 14001
PQM ISO 45001

Pošlite nám odkaz

Kapcsolati űrlap SK
Správca a prevádzkovateľ webovej lokality:
JK Rendszerek

GREP Slovakia, spol.s.r.o

Kancelária
94 501 Komárno, Komenského 22.
Kontakty
Email: info@grep.lighting
Na stiahnutie