0 db
Korszerűsített lámpaszám
0 kWh
Energia megtakarítás
0 tCO2e
CO2 megtakarítás

Dražice Modernizácia a rekonštrukcia systému VO.

V obci Dražice prebehla ekonomicky výhodná realizácia „zeleného“ investičného projektu.

Návratnosť financovania výmeny aktívnych svetelných prvkov je zaručená z úspor prevádzkovania modernizovaného systému verejného osvetlenia, výmenou 15 kusov a doplnením ďalších 14 kusov osvetľovacích telies VO na moderné LED prvky značky PHILIPS, typu UniStreet respektíve 2 symetrických reflektorov na osvetlenie kostola a ďalšieho asimetrického reflektora na osvetlenie detského ihriska typu CoreLine Tempo. V rámci modernizácie sa osadil aj jeden nový stĺp VO. Celková úspora elektrickej energie po modernizácii: bude 70% (1424 €/rok). Úspory na emisiách CO2 – 3 t / rok.

Zmluva podpísaná 18.07.2017.
Svietidlá dodané 07.08.2017.
Montáž svietidiel zahájená 14.08.2017, ukončená 16.08.2017.
Podpísanie preberacieho protokolu a slávnostné odovzdanie modernizovaného systému do prevádzky sa uskutočnilo 17.08.2017.

Naši partneri

GREP Slovakia, spol. s.r.o Naše certifikát
PQM ISO 9001
PQM ISO 10006
PQM ISO 14001
PQM ISO 45001

Pošlite nám odkaz

Kapcsolati űrlap SK
Správca a prevádzkovateľ webovej lokality:
JK Rendszerek

GREP Slovakia, spol.s.r.o

Kancelária
94 501 Komárno, Komenského 22.
Kontakty
Email: info@grep.lighting
Na stiahnutie