0 db
Korszerűsített lámpaszám
0 kWh
Energia megtakarítás
0 tCO2e
CO2 megtakarítás

Bajka Modernizácia a rekonštrukcia systému VO.

V obci Bajka prebehla ekonomicky výhodná realizácia „zeleného“ investičného projektu.

Návratnosť financovania výmeny aktívnych svetelných prvkov je zaručená výlučne z úspor prevádzkovania modernizovaného systému verejného osvetlenia, výmenou 43 kusov starých svietidiel na svietidlá PHILIPS typu StreetStar respektíve 6 ks parkových svietidiel PHILIPS typu TownGuide Core.Okamžité ročné úspory elektrickej energie sú po modernizácii 152 €/rok (8%), celková úspora po ukončení zmluvného obdobia bude 60% (1135 €/rok). Úspory na emisiách CO2 – 4 t / rok.

Zmluva podpísaná 31.10.2017.
Svietidlá dodané 10.11.2017.
Montáž svietidiel zahájená 14.11.2017, ukončená 15.11.2017.
Slávnostné odovzdanie modernizovaného systému VO do prevádzky sa uskutočnilo 28.11.2017.

Naši partneri

GREP Slovakia, spol. s.r.o Naše certifikát
PQM ISO 9001
PQM ISO 10006
PQM ISO 14001
PQM ISO 45001

Pošlite nám odkaz

Kapcsolati űrlap SK
Správca a prevádzkovateľ webovej lokality:
JK Rendszerek

GREP Slovakia, spol.s.r.o

Kancelária
94 501 Komárno, Komenského 22.
Kontakty
Email: info@grep.lighting
Na stiahnutie